Projekt Apisan

APISAN – proizvodna tehnologija u proizvodnji prirodne kozmetike i mješavina Obrt “Radovan Petrović”, koji je dosad bio poznat po apiterapijskim mješavinama, dobio je priliku uz pomoć sredstava iz EU fondova realizirati proizvodnju prirodne kozmetike. Inovativne prirodne kreme će otvoriti nove putove na domaćem i stranom tržištu, povećat će se poslovna učinkovitost, a implementacija međunarodnih ISO standarada doprinijet će imidžu poslovanja. U današnje vrijeme sve je veća potražnja i zainteresiranost potrošača za što kvalitetnijim i prirodnijim proizvodima, što iz zdravstvenih što iz ekoloških razloga.

Upravo zbog toga obrt “Radovan Petrović” se odlučio na projekt proizvodnje prirodne linije kozmetičkih proizvoda koja će svojom kvalitetom zadovoljiti kriterije tržišta. Nova linija prirodne kozmetike kao i nova saznanja o apiterapiji bit će dostupna široj javnosti, a posebno će se s njome upoznati i educirati osoblje medicinske i farmaceutske struke. Kroz projektne aktivnosti, kao što su instalacija moderne opreme za proizvodnju krema, razvoj marketinške aktivnosti i vizualnog identiteta proizvoda, implementacija ISO standarada i promocija novih proizvoda, povećat će se poslovna učinkovitost, razvit će se kvalitetni proizvodi, te će se povećati konkurentnost na domaćem i inozemnom tržištu.

Naziv projekta: APISAN – productive tehnology in natural creams and mixtures manufacturing

Trajanje: 12. mjeseci
Početak: lipanj 2014.
Završetak: lipanj 2014.
Vrijednost: Ukupno: 223.461,12€
EU: 144.716,78€
Nacionalno: 25.538,25€
Vlastito: 53.206,09€
Prioritetna os: Prioritet 2 Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva
Mjera: Mjera 2.1. Poboljšanje poslovne klime
Korisnik: Obrt “Radovan Petrović”-proizvodnja mješavina pčelinjih proizvoda
Odgovorno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta
Ugovarateljevo: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje tijelo

Ciljevi projekta: razvoj kvalitetne prirodne kozmetike, povećanje produktivnosti i učinkovitosti proizvodnje, prepoznatljivost na tržištu, povećanje konkurentnosti

Očekivani rezultati: uređeno postrojenje za proizvodnju kozmetike, razvijeni kvalitetni proizvodi, razvijena marketinška strategija, implementirani ISO standaradi, podržana stručna predavanja i edukacije

Krajnji korisnici: opća populacija, farmaceutsko i medicinsko osoblje, studenti

Za više informacija zainteresirani se mogu obratiti voditeljici projekta Gđi. Snježani Mašović putem e-maila: info@radovanpetrovic.com ili na telefon 01/6216-444. Sadržaj ove publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Obrta „Radovan Petrović“.

Ovaj projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

EUROPSKA UNIJA

ULAGANJE U BUDUĆNOST

REGIONALNA KONKURENTNOST

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

Dokumentacija 1

Dokumentacija 2

Dokumentacija 3