Aktivne komponente pčelinjih proizvoda i njihov utjecaj na zdravlje

Aktivne komponente pčelinjih proizvoda i njihov utjecaj na zdravlje

Aktivne komponente pčelinjih proizvoda i njihov utjecaj na zdravlje

Pčelinji proizvodi, kao što su med, propolis, cvjetni prah, matična mliječ i vosak, pokazuju brojna blagotvorna svojstva zahvaljujući svojim aktivnim komponentama. Apiterapija se kao grana prirodne medicine spominje u narodnoj medicini već više tisuća godina. Cilj apiterapije je primjenom pčelinjih proizvoda prevenirati ili smanjii rizik od brojnih bolesti.

Sastojci koji pridonose važnosti meda su flavonoidi, organske kiseline, aminokiseline, enzimi, inulin, derivati klorofila, vitamini i minerali. Najvažnije aktivne komponente propolisa su flavonoidi, različiti fenoli, aromatski spojevi, vitamini i minerali. Smatra se da flavonoidi predstavljaju osnovu biološke aktivnosti propolisa (djeluju protiv bakterija, virusa, upala i gljivica). U cvjetnom prahu se nalaze za organizam sve potrebne hranjive tvari, a kao aktivni sastojci ističu se vitamini, minerali, enzimi, polifenoli, aminokiseline, fitosteroli.

U sastavu matične mliječi posebno se ističu α, β i γ – globulini značajni u očuvanju imuniteta ljudskog organizma, zatim 10-HDA (10-hidroksidekanoična kiselina) koja ima antikancerogeno djelovanje te pantotenska kiselina koja pokazuje protuupalno djelovanje. Pčelinji vosak, kao proizvod voštanih žlijezda pčela radilica, se sastoji od organskih kiselina, estera, viših alkohola, ugljikohidrata, karotenoida i minerala te pokazuje protuupalno i regenerativno djelovanje.

Zahvaljujući svom sastavu i aktivnim komponentama pčelinji proizvodi pokazuju brojna blagotvorna i ljekovita svojstva. Primjena pčelinjih proizvoda povećava otpornost organizma, smanjuje rizik brojnih bolesti te pomaže u očuvanju zdravlja.

Lea Slukan, mag. nutricionizma